Tuyển sinhTra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2015

Nhập thông tin thí sinh
Chọn trường dự thi:
Nhập số báo danh (chỉ nhập phần số):
Hoặc, nhập họ và tên:
KHỐI A:TOÁN, LÍ, HOÁ KHỐI D6:VĂN, TOÁN, TIẾNG NHẬT
KHỐI A1:TOAN, LÍ, ANH VĂN KHỐI H:VĂN (C), HÌNH HỌA, BỐ CỤC
KHỐI B:SINH, TOÁN, HÓA KHỐI N:VĂN (C), KIẾN THỨC ÂM NHẠC, NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC
KHỐI C:VĂN, SỬ, ĐỊA KHỐI M:VĂN, TOÁN (D), ĐỌC, KỂ DIỄN CẢM VÀ HÁT
KHỐI D1:VĂN, TOÁN, TIẾNG ANH KHỐI T:SINH, TOÁN (B), NĂNG KHIẾU TDTT
KHỐI D2:VĂN, TOÁN, TIẾNG NGA KHỐI V:TOÁN, LÍ (A), VẼ MĨ THUẬT
KHỐI D3:VĂN, TOÁN, TIẾNG PHÁP KHỐI S:VĂN(C), 2 MÔN NĂNG KHIẾU ĐIỆN ẢNH
KHỐI D4:VĂN, TOÁN, TIẾNG TRUNG KHỐI R:VĂN, SỬ (C), NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ
KHỐI D5:VĂN, TOÁN, TIẾNG ĐỨC KHỐI K:TOÁN, LÍ (A), KĨ THUẬT NGHỀ