Thông tin trường37055

Thông tin trường
Mã trường 37055
Tên trường CĐ Nghề Quy Nhơn
Vùng/Miền Miền Trung
Tỉnh/TP Bình Định
Loại trường Cao Đẳng
Địa chỉ 172 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Bản đồ vị trí trường