Thông tin trườngCIE

Thông tin trường
Mã trường CIE
Tên trường TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐH QUỐC GIA TP. HCM
Vùng/Miền Miền Nam
Tỉnh/TP TP. Hồ Chí Minh
Loại trường Đại Học
Địa chỉ 146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Q. 1, TP. HCM
Điện thoại (08) 39118311 - 39118312
Website cie.edu.vn
Bản đồ vị trí trường
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2010
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Tài chính (XT)
Kế toán (XT)
Nhân sự (XT)
Marketing (XT)
Quản trị kinh doanh (XT)
Quản lí khách sạn nhà hàng (XT)
Kinh doanh quốc tế (XT)
Quản lí y tế (XT)
Quản lí môi trường (XT)
Quản lí hệ thống thông tin (XT)
Khoa học máy tính (XT)
Kĩ sư máy tính (XT)
Kĩ sư hệ thống máy tính (XT)
Đồ họa đa truyền thông (XT)