Thông tin trường009

Thông tin trường
Mã trường 009
Tên trường Hệ TC trong Trường CĐ Điện lực Miền Trung
Vùng/Miền Miền Trung
Tỉnh/TP Quảng Nam
Loại trường Trung Cấp
Địa chỉ 04 Nguyễn Tất Thành, TP. Hội An, Quảng Nam.
Điện thoại (0510) 3212202
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2009 1000
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Hệ thống điện 01 560
Điện tử viễn thông 02 120
Kế toán 03 40
Tin học 04 40
Tự động hóa 05 40