Thông tin trườngANH

Thông tin trường
Mã trường ANH
Tên trường HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN - People’s Security Academy
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Đại Học
Địa chỉ Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại 069.45542; 06945736; 06945541; 06945373 (chỗ ở); 06945507 (chỗ ở)
Fax (04) 38544908; 06948701
Website hvannd.edu.vn
Bản đồ vị trí trường
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2017 460
2016 810
2015 1000
2014 1220
2013 810
2012 730
2011 900 4136 4.6
2010 770
2009 640
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học - Hệ sỹ quan THPT Quốc gia 260
Ngôn ngữ Anh
Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
52220201 THPT Quốc gia 20
An toàn thông tin
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52480202 THPT Quốc gia 20
Nghiệp vụ an ninh
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52860100 THPT Quốc gia 220
Các ngành đào tạo đại học - Hệ dân sự THPT Quốc gia 200
Luật
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52380101 THPT Quốc gia 100
Công nghệ thông tin
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52480201 THPT Quốc gia 50
An toàn thông tin
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52480202 THPT Quốc gia 50
Thông tin khác
* Đối với hệ sỹ quan
- Sơ tuyển tại Công an các đơn vị, địa phương nơi hộ khẩu thường trú.
- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển
- Ngành Ngôn ngữ Anh, An toàn thông tin: Toàn quốc
- Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh: Phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).
* Đối với hệ dân sự:
- Xét tuyển hệ dân sự đối với thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển xét tuyển vào một trong các học viện, trường đại học Công an nhân dân.
- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển.
- Tuyển sinh toàn quốc.