Thông tin trườngCCM

Thông tin trường
Mã trường CCM
Tên trường ĐH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY THỜI TRANG HÀ NỘI
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Đại Học
Địa chỉ Lệ Chi, huyện Gia lâm, TP. Hà Nội
Điện thoại (04) 36922552 - 36781290
Fax (04) 38276514
Email tuyensinhdetmay@hict.edu.vn; phongdaotao.ccm@moet.edu.vn
Website hict.edu.vn
Bản đồ vị trí trường
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2016 1410
2015 1600
2014 1600
2013 2000
2012 2000
2011 2200
2010 2600
2009 2600
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học THPT Quốc gia 500
Quản lý công nghiệp
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D510601 THPT Quốc gia 100
Công nghệ sợi, dệt
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D540202 THPT Quốc gia 50
Công nghệ may
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D540204 THPT Quốc gia 350
Các ngành đào tạo cao đẳng THPT Quốc gia 910
Thiết kế thời trang
Toán, Vật lí, Vẽ Mĩ thuật
Toán, Ngữ văn, Vẽ Mĩ thuật
C210404 THPT Quốc gia 20
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C510201 THPT Quốc gia 20
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C510301 THPT Quốc gia 10
Công nghệ sợi, dệt
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C540202 THPT Quốc gia 50
Công nghệ may
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C540204 THPT Quốc gia 810
Thông tin khác
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn quốc.
- Phương thức tuyển sinh: Trường dùng 50% chỉ tiêu để tuyển sinh căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, 50% theo đề án tuyển sinh riêng (sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển)
- Trường có khu nội trú đáp ứng chỗ ở cho 2000 sinh viên.