Thông tin trườngCSH

Thông tin trường
Mã trường CSH
Tên trường HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Đại Học
Địa chỉ Phường Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại (04) 38385246 - 069 46001
Fax (04) 38362801
Email webmaster@hvcsnd.edu.vn
Website hvcsnd.edu.vn
Bản đồ vị trí trường
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2016 900
2015 1170
2014 1140
2013 980
2012 930
2011 910 15962 17.5
2010 650
2009 650
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an THPT Quốc gia 750
Ngôn ngữ Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)
D220201 THPT Quốc gia 20
Ngôn ngữ Trung Quốc
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)
D220204 THPT Quốc gia 20
Luật
Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D380101 THPT Quốc gia 40
Điều tra trinh sát
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D860102 THPT Quốc gia
Điều tra hình sự
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D860104 THPT Quốc gia
Quản lý trật tự an toàn giao thông
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D860106 THPT Quốc gia
Kỹ thuật hình sự
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D860108 THPT Quốc gia
Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D860109 THPT Quốc gia
Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D860111 THPT Quốc gia
Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D860112 THPT Quốc gia
Đào tạo đại học hệ dân sự THPT Quốc gia 150
Luật
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D380101 THPT Quốc gia 150
Thông tin khác
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Vùng tuyển sinh:
+ Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung quốc, Luật tuyển sinh trong toàn quốc.
+ Các ngành còn lại tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)