Thông tin trườngDAD

Thông tin trường
Mã trường DAD
Tên trường ĐH ĐÔNG Á
Vùng/Miền Miền Trung
Tỉnh/TP TP. Đà Nẵng
Loại trường Đại Học
Địa chỉ 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Điện thoại (0511) 3519929 , (0511) 3531192, (0511) 3519991
Fax (0511) 3531333
Email tuyensinh@donga.edu.vn; donga@donga.edu.vn; donga.edu@vnn.vn
Website donga.edu.vn
Bản đồ vị trí trường
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2016 2720
2015 2500
2014 2300
2013 2300
2012 2000
2011 2000
2010 2000
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học THPT Quốc gia 2430
Ngôn Ngữ Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
D220201 THPT Quốc gia 300
Quản trị kinh doanh
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D340101 THPT Quốc gia
Tài chính - Ngân hàng
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D340201 THPT Quốc gia
Kế toán
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D340301 THPT Quốc gia
Quản trị nhân lực
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Vật lí, Hóa học
D340404 THPT Quốc gia
Quản trị văn phòng
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
D340406 THPT Quốc gia
Luật kinh tế
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D380107 THPT Quốc gia
Công nghệ thông tin
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
D480201 THPT Quốc gia
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
D510103 THPT Quốc gia
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
D510301 THPT Quốc gia
Công nghệ thực phẩm
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D540101 THPT Quốc gia
Kiến trúc
Vẽ mĩ thuật, Toán, Ngữ văn
Vẽ mĩ thuật, Toán, Hóa học
Vẽ mĩ thuật, Toán, Vật lí
Vẽ mĩ thuật, Toán, Anh văn
D580102 THPT Quốc gia
Điều dưỡng
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D720501 THPT Quốc gia 230
Các ngành đào tạo cao đẳng THPT Quốc gia 290
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí
C220113 THPT Quốc gia
Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C220201 THPT Quốc gia
Quản trị kinh doanh
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C340101 THPT Quốc gia
Tài chính - Ngân hàng
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C340201 THPT Quốc gia
Kế toán
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C340301 THPT Quốc gia
Quản trị nhân lực
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Vật lí, Hóa học
C340404 THPT Quốc gia
Quản trị văn phòng
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
C340406 THPT Quốc gia
Công nghệ thông tin (Lập trình; Quản trị mạng)
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
C480201 THPT Quốc gia
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
C510103 THPT Quốc gia
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
C510301 THPT Quốc gia
Công nghệ thực phẩm
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
C540101 THPT Quốc gia
Điều dưỡng
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
C720501 THPT Quốc gia 30
Thông tin khác
1) Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2) Phương thức tuyển sinh:
Trường tổ chức đồng thời 2 phương thức tuyển sinh từ năm 2016 cho trình độ Đại học và Cao đẳng như sau:
* Phương thức 1: Sử dụng kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia để xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường. (Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn tương ứng với các ngành để đăng ký xét tuyển).
* Phương thức 2: Xét tuyển riêng.
+) Dựa vào Tổng điểm trung bình chung các môn Lớp 12. Thí sinh xét tuyển dựa vào Tổng điểm trung bình chung lớp 12 của năm 2016 và những năm trước. Nộp hồ sơ trực tiếp về trường kể từ ngày 30/3.
+) Điểu kiện xét tuyển: Điểm xét tuyển vào Đại học: ≥ 6.0; Điểm xét tuyển vào Cao đẳng: ≥ 5.5
* Ngành Kiến trúc tổ chức thi riêng môn vẽ mỹ thuật vào ngày 5-6/9/2016.
Điểm thi môn vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2.
Trong đó tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh:
- Phương thức 1: 40%
- Phương thức 2: 60%
3) Ký túc xá: Trường có hệ thống ký túc xá do Thành phố Đà Nẵng bố trí. Ngoài ra nhà trường có đội ngũ tư vấn giới thiệu chỗ ở cho sinh viên.
4) Mức học phí:
+ Trình độ đại học:
* Khối ngành kinh tế, Tiếng Anh: 5.220.000 đồng/học kỳ
* Khối ngành kĩ thuật: 5.520.000 đồng/học kỳ
* Điều dưỡng: 6.240.000 đồng/học kỳ
+Trình độ cao đẳng :
* Khối ngành kinh tế, Tiếng Anh, Kỹ thuật: 4.560.000 đồng/học kỳ
* Điều dưỡng: 4.880.000 đồng/học kỳ
- Sinh viên tốt nghiệp được liên thông lên trình độ Đại học, Cao đẳng ngay tại trường