Thông tin trườngC08

Thông tin trường
Mã trường C08
Tên trường CĐ SƯ PHẠM LÀO CAI
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP Lào Cai
Loại trường Cao Đẳng
Địa chỉ Tổ 13 - Phường Bình Minh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.
Điện thoại (020)3.844.881
Fax (020)3.844.155
Email cdsplaocai.c08@moet.edu.vn
Website cdsplaocai.edu.vn
Bản đồ vị trí trường
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2016 600
2015 470
2014 450
2013 570
2012 500
2011 570
2010 350
2009 300
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo cao đẳng THPT Quốc gia 600
Giáo dục Mầm non
Năng khiếu, Ngữ văn, Toán
C140201 THPT Quốc gia
Giáo dục Tiểu học
Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Địa lí
C140202 THPT Quốc gia
Sư phạm Toán
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngữ văn
Toán, Hóa học, Ngữ văn
C140209 THPT Quốc gia
Sư phạm Vật lý
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn
C140211 THPT Quốc gia
Sư phạm Địa lý
Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Địa lí
C140219 THPT Quốc gia
Sư phạm Âm nhạc
Thẩm âm, tiết tấu; Thanh
nhạc; Ngữ văn
C140221 THPT Quốc gia
Sư phạm Tiếng Anh
Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí
Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Toán, Vật lí
C140231 THPT Quốc gia
Việt Nam học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Trung
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C220113 THPT Quốc gia
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Trung, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí
C220204 THPT Quốc gia
Thông tin khác
- Vùng tuyển sinh: Ngành tiếng Trung Quốc, Việt Nam học tuyển sinh trong cả nước. Các ngành còn lại chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Lào Cai
- Phương thức TS: theo Đề án tự chủ tuyển sinh.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Đảm bảo tổng điểm 3 môn thi/xét không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Học phí: Ngành tiếng Trung Quốc, Việt Nam học người học đóng học phí.
Các ngành còn lại người học không phải đóng học phí.