Thông tin trườngC14

Thông tin trường
Mã trường C14
Tên trường CĐ SƠN LA
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP Sơn La
Loại trường Cao Đẳng
Địa chỉ Tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại (022) 3874544 - 3874298
Fax (022) 3874542 - 3774191
Email cdsonla@cdsonla.edu.vn
Website cdsonla.edu.vn
Bản đồ vị trí trường
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2016 970
2015 1324
2014 1390
2013 1600
2012 1180
2011 1250
2010 1150
2009 970
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo cao đẳng THPT Quốc gia 970
Giáo dục Mầm non
Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
C140201 THPT Quốc gia + NK 90
Giáo dục Tiểu học
Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
C140202 THPT Quốc gia 230
Giáo dục công dân
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
C140204 THPT Quốc gia 40
Giáo dục thể chất
Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU
C140206 THPT Quốc gia + NK 30
Sư phạm Toán
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C140209 THPT Quốc gia 30
Sư phạm Ngữ văn
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
C140217 THPT Quốc gia 40
Quản lý văn hóa
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C220342 THPT Quốc gia 60
Khoa học thư viện
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
C320202 THPT Quốc gia 30
Tài chính ngân hàng
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C340201 THPT Quốc gia 30
Kế toán
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C340301 THPT Quốc gia 30
Quản trị văn phòng
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
C340406 THPT Quốc gia 60
Công nghệ thông tin
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C480201 THPT Quốc gia 60
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C510301 THPT Quốc gia 30
Chăn nuôi
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
C620105 THPT Quốc gia 30
Lâm nghiệp
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
C620201 THPT Quốc gia 30
Quản lý tài nguyên rừng
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
C620211 THPT Quốc gia 40
Công tác xã hội
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
C760101 THPT Quốc gia 60
Quản lý đất đai
Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
C850103 THPT Quốc gia 50
Thông tin khác
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia: 30% chỉ tiêu.
+ Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng dựa trên kết quả học tập từ học bạ THPT: 70% chỉ tiêu. Các tiêu chí cụ thể xem tại Website: http://cdsonla.edu.vn.
+ Điểm các môn thi dùng để xét tuyển theo ngành được quy định theo tại cột (3);
+ Môn thi năng khiếu khối đối với ngành Mầm non: (Hát, Kể chuyện và Đọc diễn cảm).
+ Môn thi năng khiếu đối với ngành Giáo dục thể chất: (Chạy 60 m; Bật xa tại chỗ, Khéo léo và thể hình).
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.