Thông tin trường0104

Thông tin trường
Mã trường 0104
Tên trường TC Công nghệ Thăng Long
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Cấp
Địa chỉ TT Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nôi
Điện thoại (04) 33860177; 33635059
Email tcttcnthanglong@hanoi.edu.vn
Website congnghethanglong.edu.vn; congnghethanglong.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2015 70
2014 400
2013 400
2012 400
2011 500
2010 100
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Hình thức đào tạo chính quy Xét tuyển 70
Tin học 01 Xét tuyển 35
Kế toán doanh nghiệp 02 Xét tuyển 35
Thông tin khác
- Thời gian nhận hồ sơ: từ 1/06 đến 20/8/2015
- Thời gian xét tuyển: từ 25/8 đến 4/9/2015
- Khu vực tuyển sinh: toàn quốc
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tiêu chí xét tuyển: học bạ lớp 12