Thông tin trường0114

Thông tin trường
Mã trường 0114
Tên trường TC Kinh tế Hà Nội
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Cấp
Địa chỉ 102 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại (04) 7168185 - 37166042 - 38293186
Email tc-kinhte@hanoi.edu.vn; thkinhtehanoi@yahoo.com.vn
Website hnce.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2015 650
2014 650
2013 600
2012 900
2011 800
2010 1100
2009 1050
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Hình thức đào tạo chính quy Xét tuyển 650
Kế toán doanh nghiệp
- THCS: 100
01 Xét tuyển 500
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 Xét tuyển 50
Tài chính - Ngân hàng 03 Xét tuyển 100
Thông tin khác
- Thời gian nhận hồ sơ: 01/4 ÷ 30/11/2015
- Thời gian xét tuyển: 01/4 ÷ 20/12/2015
- Tuyển thí sinh toàn quốc.
- Xét điểm tổng kết hai môn Văn, Toán căn cứ vào học bạ lớp 12 THPT hoặc tương đương đối với học sinh tốt nghiệp THPT.
- Xét học bạ THCS đối với học sinh tốt nghiệp THCS