Thông tin trườngDBG

Thông tin trường
Mã trường DBG
Tên trường ĐH NÔNG LÂM BẮC GIANG
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP Bắc Giang
Loại trường Đại Học
Địa chỉ Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại (0240) 3874387
Fax (0240) 3874387
Website bafu.edu.vn
Bản đồ vị trí trường
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2015 1100
2014 1050
2013 1400
2012 1100
2011 700
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học THPT Quốc gia 950
Kinh tế
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D310101 THPT Quốc gia NV2: 50 15 HB: 6
Kế toán
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D340301 THPT Quốc gia NV2: 55 15 HB: 6
Công nghệ sinh học
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D420201 THPT Quốc gia NV2: 45 15 HB: 6
Công nghệ thực phẩm
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D540101 THPT Quốc gia NV2: 52 15 HB: 6
Chăn nuôi
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D620105 THPT Quốc gia NV2: 54 15 HB: 6
Khoa học cây trồng
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D620110 THPT Quốc gia NV2: 54 15 HB: 6
Bảo vệ thực vật
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D620112 THPT Quốc gia NV2: 55 15 HB: 6
Lâm nghiệp đô thị
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D620202 THPT Quốc gia NV2: 50 15 HB: 6
Lâm sinh
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D620205 THPT Quốc gia NV2: 48 15 HB: 6
Quản lí tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D620211 THPT Quốc gia NV2: 50 15 HB: 6
Thú y
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D640101 THPT Quốc gia NV2: 70 15 HB: 6
Quản lí tài nguyên và môi trường
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D850101 THPT Quốc gia NV2: 100 15 HB: 6
Quản lí đất đai
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=15
D850103 THPT Quốc gia NV2: 105 15 HB: 6
Các ngành đào tạo cao đẳng THPT Quốc gia 150
Kế toán
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=12
C340301 THPT Quốc gia NV2: 30 12 HB: 5.5
Quản lí tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=12
C620211 THPT Quốc gia NV2: 40 12 HB: 5.5
Dịch vụ Thú y
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=12
C640201 THPT Quốc gia NV2: 40 12 HB: 5.5
Quản lí đất đai
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Anh

HB: xét tuyển theo học bạ.
Điểm nhận hồ sơ xét NV2: >=12
C850103 THPT Quốc gia NV2: 40 12 HB: 5.5
Thông tin khác
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS đại học, cao đẳng:
+ Phương thức 1: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, 60% chỉ tiêu. Xét tuyển dựa vào tổng điểm 3 môn.
+ Phương thức 2: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập bậc THPT, 40% chỉ tiêu. Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình cả năm các lớp (10, 11 và 12) và điểm ưu tiên (nếu có)
- Số chỗ ở KTX: 800