Thông tin trường0112

Thông tin trường
Mã trường 0112
Tên trường TC Kinh tế - Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Cấp
Địa chỉ Số 6 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (04) 37545431
Email tc-ktcnnbkhiem@hanoi.edu.vn; hao_nbk@yahoo.com
Website nbk.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2014 300
2013 400
2012 200
2011 600
2010 450
2009 450
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Hình thức đào tạo chính quy XT 300
Kỹ thuật chế biến món ăn
- THCS: 50
01 XT 100
Tin học ứng dụng
- THCS: 50
02 XT 100
Kế toán doanh nghiệp
- THCS: 50
03 XT 100
Thông tin khác
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/ 2014
- Thời gian xét tuyển: Liên tục xét tuyển từ 01/01/2014 đến 31/12/ 2014
- Khu vực tuyển sinh: toàn quốc
* Ghi chú: Nhà trường có ký túc xá cho học sinh.
* Hình thức đào tạo chính quy
* Tiêu chí xét tuyển:
Kết quả học tập được ghi trong sổ học bạ đối với tất cả học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tốt nghiệp THPT .