Thông tin trườngC17

Thông tin trường
Mã trường C17
Tên trường CĐ SƯ PHẠM QUẢNG NINH
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP Quảng Ninh
Loại trường Cao Đẳng
Địa chỉ P. Nam Khê, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại (033) 3852798
Fax (033) 3852174
Email cdsp.quangninh@moet.edu.vn
Website cdspqninh.edu.vn
Bản đồ vị trí trường
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2014 485
2013 485
2012 810
2011 570
2010 350
2009 700
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm A,B,C,D1,M 380
Giáo dục Mầm non C140201 M 90 12.5
Giáo dục Tiểu học C140202 C 80 14
Sư phạm Toán học
Toán – Lý; Toán - Tin
* NV2: Đối tượng: Có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Ninh.
C140209 A NV1: 80; NV2: 20 A: 10; NV2: A: 11
Sư phạm Hóa học
Hoá - Sinh
* NV2: Đối tượng: Có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Ninh.
C140212 B NV1: 40; NV2: 30 B: 11; NV2: B: 11
Sư phạm Ngữ văn
Văn - Địa
C140217 C 45 10
Sư phạm Tiếng Anh C140231 D1 45 10
Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm A,C,D1 105
Tiếng Anh C220201 D1 30 10
Tin học ứng dụng C480202 A 30 10
Công tác xã hội
* NV2: - Đối tượng: Phạm vi trong và ngoài tỉnh.
C760101 C NV1: 45; NV2: 30 C: 10; NV2: C: 10
Thông tin khác
'-Vùng tuyển sinh:
+ Các ngành sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Ninh; Số chỗ ở có thể tiếp nhận trong KTX: 300.
+ Các ngành ngoài sư phạm: (gồm các ngành Công tác xã hội, Tiếng Anh, Tin học ứng dụng) tuyển sinh trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh; sinh viên phải nộp kinh phí hỗ trợ đào tạo.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh tham gia kì thi chung của BGD&ĐT.
- Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu theo chuyên ngành xem trên Website của nhà trường: www.cdspqninh.edu.vn