Thông tin trường1A015

Thông tin trường
Mã trường 1A015
Tên trường THPT Đống Đa
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ 10 Ngõ Quan Thổ 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại 04.38513691
Khu vực 3
Bản đồ vị trí trường