Thông tin trường1A009

Thông tin trường
Mã trường 1A009
Tên trường THPT DL Mari Quyri (Marie Curie)
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ 3 Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại (04) 39433037 - (04) 38226310
Khu vực 3
Bản đồ vị trí trường