Thông tin trường1A004

Thông tin trường
Mã trường 1A004
Tên trường THPT DL Phùng Khắc Khoan
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ Km6 Đường 35, Thôn Phú Cường, xã Minh Phú, Sóc Sơn
Điện thoại (04) 35992202
Khu vực 2
Bản đồ vị trí trường