Thông tin trường1A003

Thông tin trường
Mã trường 1A003
Tên trường THPT Hà Nội-Amstecdam
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ Số 1 Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (04) 38463096
Khu vực 3
Email info@hn-ams.edu.vn
Website hn-ams.edu.vn
Bản đồ vị trí trường