Thông tin trường1A002

Thông tin trường
Mã trường 1A002
Tên trường THPT Phạm Hồng Thái
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ 1 Phố Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại 04.38328107
Khu vực 3
Bản đồ vị trí trường