Thông tin trường1A001

Thông tin trường
Mã trường 1A001
Tên trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ 50 Phố Nam Cao, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại (04) 37365650
Khu vực 3
Bản đồ vị trí trường