Thông tin trường1A000

Thông tin trường
Mã trường 1A000
Tên trường THPT Phan Đình Phùng
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ 67B Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại (04) 38452811
Khu vực 3
Bản đồ vị trí trường