Thông tin trường01Q32

Thông tin trường
Mã trường 01Q32
Tên trường Hệ Văn hóa trong trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ 101 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Khu vực KV: 3
Thông tin khác
KV: 3