Thông tin trường01Q27

Thông tin trường
Mã trường 01Q27
Tên trường Hệ văn hóa Bộ tổng tham mưu
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ Số 1 - Hoàng Diệu - Ba Đình - TP Hà Nội
Khu vực KV: 3
Thông tin khác
KV: 3