Thông tin trường01Q38

Thông tin trường
Mã trường 01Q38
Tên trường Trường TH Xe máy
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ P.Xuân Khanh - Tp. Sơn Tây - Hà Nội
Thông tin khác
KV: 2