Thông tin trường01Q39

Thông tin trường
Mã trường 01Q39
Tên trường Hê văn hóa trong Trường SQ Lục quân 1
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ Xã Cổ Đông - Tp. Sơn Tây- Hà Nội
Thông tin khác
KV: 2