Thông tin trường01Q34

Thông tin trường
Mã trường 01Q34
Tên trường Hê văn hóa trong Trường Sĩ quan Đặc công
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Học Phổ Thông
Địa chỉ T.Trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội
Thông tin khác
KV: 2