Thông tin trườngC09

Thông tin trường
Mã trường C09
Tên trường CĐ SƯ PHẠM TUYÊN QUANG
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP Tuyên Quang
Loại trường Cao Đẳng
Địa chỉ Km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại (027) 3892012
Fax (027) 3890103
Website caodangtuyenquang.edu.vn
Bản đồ vị trí trường
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2013 900
2012 800
2011 800
2010 800
2009 800
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo cao đẳng A,B,C,D1,M 900
Giáo dục Mầm non C140201 M M: 11; NV2: M: 11
Giáo dục Tiểu học C140202 A,A1,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 ; NV2: A: 10, A1: 10, C: 11, D1: 10, D2: 10, D3: 10, D4: 10, D5: 10, D6: 10
Sư phạm Toán học C140209 A,A1 ; NV2: A: 10, A1: 10
Sư phạm Tin học C140210 A A: 10
Sư phạm Sinh học C140213 B,T ; NV2: B: 11, T: 11
Sư phạm Ngữ văn C140217 C ; NV2: C: 11
Tiếng Anh C220201 A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6 ; NV2: A1: 10, D1: 10, D2: 10, D3: 10, D4: 10, D5: 10, D6: 10
Quản lí văn hoá C220342 C ; NV2: C: 11
Khoa học thư viện C320202 C,D1 C: 11, D1: 10
Kế toán C340301 A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6 ; NV2: A: 10, A1: 10, D1: 10, D2: 10, D3: 10, D4: 10, D5: 10, D6: 10
Quản trị văn phòng C340406 C,D1 C: 11, D1: 10
Khoa học cây trồng C620110 A,B ; NV2: A: 10, B: 11
Quản lí đất đai C850103 A,B ; NV2: A: 10, B: 11
Thông tin khác
-Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.
200 chỉ tiêu diện đào tạo được ngân sách nhà nước cấp chỉ xét các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang
- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển
- Điểm xét tuyển theo ngành học và khối thi.