Thông tin trườngBPC

Thông tin trường
Mã trường BPC
Tên trường HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG - Đào tạo cao đẳng quân sự
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Cao Đẳng
Địa chỉ Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội.
Điện thoại (04) 33830531; (069) 596135
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2013 40
2012 50
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2013, 2012
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự C 40
Biên phòng C860206 C 40
Thông tin khác
*Cao đẳng quân sự: Xét tuyển từ nguồn thí sinh Nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào hệ đại học quân sự - Khối C các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có đăng ký xét tuyển NV2 vào đào tạo Cao đẳng tại Học viện Biên phòng, được xét tuyển vào học theo quy chế; chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 3, Quân khu 5: 14, Quân khu 7: 12, Quân khu 9: 11).