Thông tin trườngBPS

Thông tin trường
Mã trường BPS
Tên trường HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG - Thi ở phía Nam
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Đại Học
Địa chỉ P. Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại (04)33830531 - (069)596135
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2012 600
2011 310
2010 330
2009 210
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Đào tạo đại học cho quân đội 600
Biên phòng D860206 C 600 C:16
Thông tin khác
*Hệ đại học quân sự:
- Tuyển thí sinh nam trong cả nước.
- Ngày thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Trong 600 chỉ tiêu đào tạo đại học có 240 chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Công an và nguồn tuyển sinh do Bộ Công an tuyển chọn.
- Học viên quân đội ở nội trú.