ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

1-Chọn trường muốn đăng ký(*)
2- Bậc trình độ muốn học(*)
3-Ngành học muốn đăng ký (*)
Thông tin thí sinh
4-Họ và tên (*)
5-Ngày sinh (*) Ngày Tháng Năm
6-Giới tính (*) Nam Nữ
7-Hộ khẩu thường trú
8-Đối tượng ưu tiên (*)

9-Khu vực tuyển sinh (*)
10-Điện thoại liên lạc (*)
(có thể nhập nhiều số điện thoại, số nào liên lạc tốt nhất để trước, nên có thêm số điện thoại cố định)
11-Tên người liên lạc khi cần
12- Địa chỉ liên lạc khi cần (*)
13- Địa chỉ email
Thông tin điểm dùng để xét tuyển
14- Xét tuyển theo điểm (*)
15-Điểm (*) Môn 1 Môn 2 Môn 3
16-Số báo danh của điểm vừa nhập
17- Mã xác nhận
 
GHI CHÚ:
(*): Thông tin bắt buộc.
Trường chưa tuyển sinh trực tuyến:
Mã trường Tên trường
0203 Hệ TC trong Trường CĐ nghề Nguyễn Trường Tộ
003 TC Thủy lợi 2
009 Hệ TC trong Trường CĐ Điện lực Miền Trung
0101 TC Bách nghệ Hà Nội
0102 TC Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại Hà Nội
0103 TC Công nghệ Hà Nội
0104 TC Công nghệ Thăng Long
0105 TC Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại
0106 TC Công nghệ và Quản trị Đông Đô
0107 TC Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội
0108 TC Cộng đồng Hà Nội
0109 TC Công thương Hà Nội
0110 TC Dược Hà Nội
0111 TC Đa ngành Vạn Xuân
0112 TC Kinh tế - Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm
0113 TC Kinh tế Du lịch Hoa Sữa
0114 TC Kinh tế Hà Nội
0115 TC Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình
0116 TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long
0117 TC Kinh tế Kỹ thuật Dược Hà Nội
Page 1 of 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 >