Thông báo - Quy chếNội dung tin

31/12/2008

Quyết định Ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề

Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2008 về việc Ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề

Quyet dinh so 75-2008-QD-BLDTBXH.doc

Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia