Thông báo - Quy chế Đại học - Cao đẳng

Thông báo - Quy chế Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ CĐ và ĐH

02/11/2010

Thông tư liên tịch số 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28-10-2010 về việc Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ CĐ và ĐH

Thông báo - Quy chế Sau đại học

Thông báo - Quy chế Giáo dục phổ thông

Thông báo - Quy chế Văn bằng chứng chỉ

Bộ Giáo Dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn về việc cấp phôi bằng tốt nghiệp đại học.

28/09/2011

Bộ Giáo Dục và Đào tạo vừa ra công văn số 6350 /BGDĐT-VP ngày 23/09/2011 về việc cấp phôi bằng tốt nghiệp đại học.

Thông báo - Quy chế Chế độ chính sách