Tin tứcNội dung tin

09/08/2019

Đại học Nội Vụ công bố điểm trúng tuyển 2019

Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 theo kết quả điểm thi THPT

Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 tại trụ sở chính Hà Nội
 
 
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh
 
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 tại Phân hiệu Quảng Nam
 
 

 

Đại học Nội Vụ