Tin tứcNội dung tin

16/12/2016

Thành lập Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ vừa công bố dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH).

Theo đó đơn vị này thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và tổ chức thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời quản lý danh mục ngành, nghề đào tạo; danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, khó tuyển sinh; ngành, nghề được phép liên kết đào tạo với nước ngoài; danh mục dịch vụ sự nghiệp công; quản lý học sinh, sinh viên Việt Nam đi học tập nghề nghiệp ở nước ngoài và học sinh, sinh viên là người nước ngoài học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam; quản lý khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia…

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được kế thừa, giữ nguyên như Tổng cục Dạy nghề trước đây, tiếp nhận, kiện toàn, bổ sung 1 đơn vị mới là Vụ Đào tạo trung cấp từ Bộ GD-ĐT và đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị khác. Cụ thể, đổi tên Vụ Dạy nghề chính quy thành Vụ Đào tạo Cao đẳng để thực hiện quản lý nhà nước đối với đào tạo nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng. Vụ Dạy nghề thường xuyên được đổi tên thành Vụ Đào tạo sơ cấp và thường xuyên. Cục kiểm định chất lượng dạy nghề đổi tên thành Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề thành Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

Y.Anh