Tin tứcNội dung tin

08/04/2014

Trường trung cấp có thể tuyển sinh quanh năm

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2014.

Theo đó, tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp bao gồm 2 hình thức: xét tuyển; kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. Các trường có thể tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh trong năm. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và yêu cầu cụ thể của ngành đào tạo, hiệu trưởng các trường có thể quyết định việc sơ tuyển trước khi tiến hành các nội dung liên quan đến xét tuyển hoặc thi tuyển.

Các trường thực hiện tổ chức tuyển sinh sau khi đã xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định (chỉ tiêu tuyển sinh được xác định của năm nào chỉ được áp dụng trong năm đó) và kết thúc công tác tuyển sinh chậm nhất trước ngày 20.12 hằng năm.

Vũ Thơ

Xem thêm:tuyển sinhtrung cấpxét tuyểnthi tuyểnVũ Thơ