Tin tứcNội dung tin

27/11/2011

OpenOffice

OpenOffice.org (OOo) hay gọi tắt là OpenOffice là bộ trình ứng dụng văn phòng miễn phí, mã nguồn mở được xây dựng trên phiên bản StarOffice mã nguồn mở của Sun Microsystems.

OpenOffice có thể chạy trên các hệ điều hành Windows (đòi hỏi phải có Java Runtime Environment), Solaris và Linux. Phiên bản mới nhất của OpenOffice cho phép đọc/ghi các định dạng file của MS Office khá hoàn hảo.

Các thành phần cơ bản của OOo:

* Writer (trình soạn thảo văn bản có tính năng tương tự như Microsoft Word)
* Calc (trình bảng tính tương tự như Microsoft Excel)
* Draw (trình đồ họa cơ bản, tương tự Microsoft Visio)
* Impress (trình soạn thảo trình diễn, tương tự PowerPoint)
* Base (trình quản trị cơ sở dữ liệu, tương tự Microsoft Access)
* Math (trình viết công thức toán, tương tự Microsoft Equation Editor)
* Bộ văn phòng StarOffice Cơ Bản.

OpenOffice đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sử dụng trong các cơ sở giáo dục.

Download OpenOffice.org 3.3.0

openoffice.vn

Xem thêm:openoffice.vnOpenOffice.orgOOoStarOfficeSun Microsystemsmã nguồn mở08/2010/TT-BGDĐTmã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục