Thông tin địa điểm thi ĐH SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH TP.HỒ CHÍ MINH (đổi sang mã DSD từ 2011)