Thông tin địa điểm Trường THPT Marie Curie

Thông tin địa điểm
Tên địa điểm Trường THPT Marie Curie
Tên địa điểm Trường THPT Marie Curie
Tên trường CĐ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Địa chỉ 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q. 3, Tp. HCM
Điện thoại 39306989
Bản đồ vị trí điểm thi